Ochrana osobních dat

Velmi si vážíme Vaší důvěry!

Proto je pro nás důležitá ochrana Vašich osobních údajů, Vašich osobnostních práv a také dodržování Vašeho práva na svobodné rozhodování o vlastních osobních údajích při shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů. Naše postupy při ochraně soukromí jsou v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) platným od 25. května 2018 a spolkovým zákonem o ochraně údajů (BDSG).
Naši zaměstnanci se písemně zavázali, že budou dodržovat příslušná nařízení a směrnice
o ochraně a bezpečnosti osobních údajů a zachovávat důvěrnost osobních údajů. Kromě toho
jsou zaměstnanci společnosti Shirtinator AG pravidelně v této oblasti proškolováni.

1. Neseme odpovědnost za Vaše osobní údaje

Jako návštěvník našeho webu očekáváte vysokou kvalitu nejen od našich produktů, ale také v oblasti zpracování Vašich osobních údajů. Jsme odpovědní za nakládání s Vašimi osobními údaji, které zpracováváme podle Vašich přání a v souladu s ustanoveními německých a evropských zákonů o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou takové údaje, jejichž prostřednictvím jste identifikováni nebo identifikovatelní. Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, když to povoluje právní předpis nebo jste k tomu předem dali svůj souhlas.

Subjekt zodpovědný za shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů je:

Shirtinator AG
Frei-Otto-Str. 18
80797 Mnichov
Telefon: +420 234 043 375
E-mail: 
datenschutz@shirtinator.com

Máte-li dotazy ohledně ochrany nebo bezpečnosti osobních údajů, může kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese:

Dr. Jochen Notholt
comp/lex
Datenschutzbeauftragter der Shirtinator AG
Lindwurmstraße 10
80337 München
E-Mail: dsb@comp-lex.de

K našim poskytovatelům služeb patří např. tiskárny, logistické společnosti, datová centra, poskytovatelé analytických služeb a poskytovatelé platebních služeb. Naši poskytovatelé služeb nesmějí zpracovávat Vaše osobní údaje pro jiné účely nebo pro sebe. Je pro nás důležité, abyste z následujících informací mohli kdykoli zjistit, které osobní údaje jsou shromažďovány během Vaší návštěvy na našem webu a při objednávce v našem e-shopu a jak je následně zpracováváme.

2. Zpracování osobních údajů na naší webové stránce

Načtení naší webové stránky
Společnost Shirtinator AG – jak je u internetových stránek k jejich používání běžné a nezbytné – zpracovává tzv. soubory protokolu serveru, když uživatel načte naši webovou stránku (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Tyto údaje (typ a verze prohlížeče, používaný operační systém, adresa URL odkazující stránky, jméno hostitele přistupujícího počítače, čas serverového požadavku, IP adresa) jsou k nám přeneseny automaticky Vaším prohlížečem a pak je zpracujeme, abychom Vám umožnili používání našeho webu.

Tyto údaje zpracovávají i naši poskytovatelé technických služeb, kteří nám zajišťují podporu při poskytování webu. Bez zpracování těchto údajů není možné náš web používat. Tyto údaje jsou ihned po ukončení připojení k našemu webu smazány. Pokud dojde ještě k dalšímu použití údajů, bude takové použití následně popsáno.

Šifrování SSL, resp. TLS
Z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, který nám jako provozovateli webu posíláte, používá naše webová stránka šifrování SSL, resp. TLS. Díky tomu nejsou údaje, které prostřednictvím tohoto webu sdělujete, čitelné pro třetí osoby. Zašifrované připojení poznáte podle „https://“ v adresním řádku svého prohlížeče a podle symbolu zámku v tomto řádku.

Účel shromažďování a použití Vašich osobních údajů
Společnost Shirtinator AG se specializuje na potisk velmi kvalitních textilií a doplňků. Vámi poskytnuté údaje ukládáme a používáme pouze ke zpracování a vyřízení Vaší objednávky (včetně zpracování platby), zodpovězení Vašich dotazů a k vlastním reklamním účelům.

Společnost Shirtinator AG předává třetím osobám (partnerům poskytujícím služby) pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro plnění smlouvy. Třetími osobami mohou být např. poskytovatelé platebních služeb nebo logistické společnosti. V těchto případech se však rozsah sdělovaných údajů omezuje pouze na nezbytné minimum. Uložíme text smlouvy a e-mailem Vám zašleme údaje o objednávce. Všeobecné obchodní podmínky si můžete kdykoli přečíst zde (https://www.shirtinator.cz/obchodni-podminky). Dřívější objednávky si můžete prohlédnout ve svém zákaznickém účtu.

Všeobecné informace ohledně souborů cookie
Na webu společnosti Shirtinator AG jsou pomocí technologií pro analýzu webových stránek shromažďovány a používány údaje k marketingovým a optimalizačním účelům. Tyto údaje jsou níže roztříděny a podrobně popsány a vysvětleny. V zájmu srozumitelnosti bychom Vám zde rádi vysvětlili, co soubory cookie obnáší. Cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači. Používají se k opětovnému rozpoznání Vašeho internetového prohlížeče. Z těchto údajů se pod pseudonymem vytvářejí uživatelské profily. Pokud k tomu neudělíte zvláštní souhlas, nebudou tyto údaje používány k tomu, aby bylo možné identifikovat Vaši osobu, a nebudou spojovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu. IP adresy se při tom používají pouze v anonymizované formě. Tyto údaje používáme výhradně k optimalizaci naší nabídky a k jejímu přizpůsobení požadavkům našich zákazníků. Vytváření pseudonymních uživatelských profilů můžete zakázat nastavením souboru cookie pro odhlášení (tzv. opt-out cookie). Kromě toho využíváme soubory cookie k tomu, abychom náš e-shop upravili tak, aby jeho používání co nejvíce vyhovovalo našim zákazníkům. K tomu používáme informace o datu a trvání návštěvy na našem webu a také o stránkách, které si návštěvníci prohlíželi. Většina prohlížečů je nastavena tak, že soubory cookie přijímá automaticky. Dlouhodobé uložení souborů cookie však můžete deaktivovat nebo svůj prohlížeč nastavit tak, aby Vás upozornil, jakmile jsou odeslány soubory cookie. Upozorňujeme na to, že úplným deaktivováním souborů cookie nebudou nadále k dispozici veškeré funkce tohoto webu a pravděpodobně ani jakýchkoli jiných webových stránek, které používáte.

Usercentrics Cookie-Tool (CMP)
Příjemcem vašich údajů ve smyslu článku 13 (1) e) GDPR je Usercentrics GmbH. V rámci zpracování objednávky (VAŠE SPOLEČNOST) předává osobní údaje (údaje o souhlasu) společnosti Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 Mnichov jako zpracovatel. Údaje o souhlasu znamenají následující údaje: Datum a čas návštěvy nebo souhlasu/odmítnutí, informace o zařízení. Údaje jsou zpracovávány za účelem splnění zákonných povinností (dokladová povinnost dle čl. 7 odst. 1 GDPR) a související dokumentace souhlasu, a tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. K ukládání dat se používá místní úložiště.
Údaje o souhlasu jsou uchovávány po dobu 1 roku. Údaje jsou uloženy v Evropské unii. Další informace o shromážděných údajích a možnostech kontaktování naleznete na https://usercentrics.com/privacy-policy/.

Shirtinator používá - v závislosti na vašem výběru - následující soubory cookie:

 

Oslovení uživatelů, kteří již jednou navštívili určité stránky
Používáme funkce, které mají za cíl podnítit návštěvníky našeho webu ke koupi produktů, které si v minulosti prohlíželi (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Naším oprávněným zájmem je propagace za účelem prodeje našich produktů. IP adresa se během 24 hodin anonymizuje. Všechny další údaje se okamžitě pseudonymizují a po zániku účelu zpracování se vymažou. Kdykoli nám můžete podat námitku proti tomuto zpracování.

Vyhledávače cen
Pokud na náš web přejdete z vyhledávače cen (např. www.idealo.de), zaznamenáme tuto informaci ke zobrazení hledaného produktu (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Tuto informaci použijeme také k rozpoznání jiného zájmu o naše produkty (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Máme zájem na nabízení našich nabídek našim zákazníkům ve vyhledávačích cen, abychom i zde čelili konkurenci ze strany ostatních nabízejících. Příjemci těchto údajů jsou také provozovatelé vyhledávačů cen. IP adresa se během 24 hodin anonymizuje. Všechny další údaje se okamžitě pseudonymizují a po zániku účelu zpracování se vymažou. Kdykoli nám můžete podat námitku proti tomuto zpracování.

E-shop na našem webu
Nabízíme Vám možnost registrovat se na našem webu v našem e-shopu. Zpracováváme údaje, které jsou k tomuto účelu uvedeny, abychom Vám mohli poskytovat e-shop (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Povinné údaje, kterou jsou při tom vyžadovány, jsou nutné, protože jinak bychom registraci zamítli. Další dobrovolné údaje zpracováváme v souladu se souhlasem uživatele (č. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Kromě toho využíváme soubory cookie k tomu, abychom e-shop upravili tak, aby jeho používání co nejvíce vyhovovalo našim zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Podporu nám při tom zajišťují naši poskytovatelé technických služeb jakožto zpracovatelé údajů. Povinné údaje uvedené v rámci registrace zpracováváme po dobu trvání registrace a pak je vymažeme, ledaže by tomu bránily smluvní nebo zákonné důvody nařizující jejich uchovávání.

Zpracování dat smlouvy
Se společností Hotjar jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat, abychom provedli přísná evropská nařízení o ochraně údajů.

Google Analytics
V rámci našeho e-shopu používáme funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá tzv. soubory „cookie“. Jedná se o textové soubory ukládané ve Vašem počítači, které umožňují analyzovat, jak používáte webovou stránku. Informace o Vašem používání tohoto webu získané pomocí souboru cookie se zpravidla přenesou na server Google v USA a zde se uloží. Ukládání souborů cookie služby Google Analytics (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) probíhá na základě našeho oprávněného zájmu na provádění analýzy chování uživatelů s cílem optimalizace naší internetové nabídky a naší propagace. Podporu nám při tom poskytuje společnost Google, která je zpracovatelem údajů. Google tyto informace používá k vyhodnocení používání webu uživatelem, vytváření zpráv o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb provozovateli webu spojených s používáním webu a internetu. Google nespojuje IP adresu sdělenou Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics s jinými údaji.

REKLAMY GOOGLE A SLEDOVÁNÍ KONVERZÍ GOOGLE
Tyto webové stránky používají reklamy Google. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

V rámci služby Google Ads používáme tzv. sledování konverzí. Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.
Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat na webových stránkách klientů služby Google Ads. Informace získané pomocí souboru cookie pro konverze se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služby Google Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Klienti se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Nezískávají však žádné informace, které by umožňovaly osobní identifikaci uživatelů. Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete proti tomuto použití vznést námitku tím, že snadno deaktivujete soubor cookie pro sledování konverzí společnosti Google ve svém internetovém prohlížeči v uživatelském nastavení. Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.
Ukládání "konverzních souborů cookie" a používání tohoto sledovacího nástroje se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.
Další informace o reklamách Google a sledování konverzí Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.
Společnost Google je oprávněna tento seznam aktualizovat v souladu s ustanoveními Podmínek zpracování údajů o objednávkách reklamních produktů Google.

V souvislosti s podmínkami zpracování údajů o objednávkách reklamních produktů Google (a v závislosti na tom, jaké služby zpracování objednávek jsou v rámci příslušné smlouvy využívány) mohou být osobními údaji zákazníka následující typy osobních údajů:

Pokročilé konverze

Jména, e-mailové adresy, telefonní čísla, adresy, identifikátory poskytnuté zákazníkem, online identifikátory (včetně adres internetového protokolu).
Párování zákazníků v reklamách Google      
Jména, e-mailové adresy, adresy a identifikátory poskytnuté přidruženými společnostmi.

Anonymizace IP adres
Na naší webové stránce je aktivována funkce anonymizace IP adres. Google tak zkrátí Vaši IP adresu v rámci Evropské unie nebo ve státu, který jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a to ještě před jejím přenesením do USA. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenese úplná IP adresa a až tam se zkrátí. Právním základem pro přenesení osobních údajů je tzv. štít EU-USA na ochranu soukromí.

Zásuvný modul internetového prohlížeče
Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením ve svém internetovém prohlížeči; upozorňujeme Vás však, že v takovém případě může dojít k tomu, že nebudete moci používat v plném rozsahu veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala pomocí souboru cookie údaje související s Vaším používáním webu (včetně Vaší IP adresy) a tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si na následujícím odkazu stáhnete dostupný zásuvný modul internetového prohlížeče a instalujete si jej na svém koncovém zařízení: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Námitka proti shromažďování osobních údajů
Shromažďování Vašich osobních údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Nastaví se tím soubor cookie pro odhlášení (tzv. opt-out cookie), který při příštích návštěvách tohoto webu zabrání shromažďování Vašich osobních údajů: deaktivovat službu Google Analytics. Více informací o nakládání s údaji o uživatelích naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

Zpracování osobních údajů
Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů a při využívání služby Google Analytics zcela uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů. Google Analytics – demografické údaje: tento web používá funkci „demografické údaje“ služby Google Analytics. Pomocí této funkce lze vytvářet zprávy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webových stránek. Tyto údaje pocházejí ze zájmově orientovaných reklam společnosti Google a také z údajů o uživatelích od třetích stran. Tyto údaje nesmějí být přiřazeny k žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat v nastavení reklam ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování Vašich osobních údajů službou Google Analytics, jak je popsáno v bodě „Námitka proti shromažďování osobních údajů“.

Sociální sítě
Na našem webu mohou být využívány tzv. sociální zásuvné moduly sociálních sítí Instagram, Twitter, YouTube, a Pinterest. Když navštívíte některou naši webovou stránku, která obsahuje tento zásuvný modul, naváže Váš internetový prohlížeč (např. Internet Explorer nebo Safari) přímé spojení se servery provozovatele sociální sítě. Používání sociálního zásuvného modulu (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) probíhá na základě našeho oprávněného zájmu na provádění analýzy chování uživatelů s cílem optimalizace naší internetové nabídky a naší propagace.

Facebook
Provozovatelem sociální sítě Facebook.com je společnost Facebook Inc. se sídlem v USA (1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie, 94025, USA). Nemáme žádný vliv na rozsah údajů, které při tom Facebook shromažďuje, a informujeme Vás podle našich znalostí: integrací tohoto zásuvného modulu dostane Facebook informaci, že jste navštívili naši webovou stránku. Pokud jste během návštěvy našeho webu přihlášeni přes svůj uživatelský účet na Facebooku, může Facebook načtení našeho webu přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Pokud pak provádíte interakci prostřednictvím sociálních zásuvných modulů, např. kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ nebo použijete funkci „Říct ostatním“, „Sdílet“, resp. „Sdílet s přáteli“, předá se příslušná informace společnosti Facebook a zde se uloží. I v případě, že nejste na Facebooku zaregistrováni, existuje možnost, že Facebook Vaši IP adresu rozpozná a uloží. Informace o shromažďování a použití Vašich osobních údajů společností Facebook a také svá práva, která s tím souvisejí, a možnosti nastavení naleznete v prohlášení společnosti Facebook o ochraně osobních údajů (https://www.facebook.com/full_data_use_policy). Jste-li na Facebooku zaregistrováni a nepřejete si, aby Facebook mohl přiřadit návštěvu našeho webu k Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, musíte se před načtením našeho webu odhlásit ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Instagram
Provozovatelem sociální sítě Instagram.com je společnost Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zásuvné moduly jsou označeny logem Instagram, a to např. v podobě formě „fotoaparátu Instagram“. Přehled o zásuvných modulech Instagramu a jejich podobě naleznete zde: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges. Když navštívíte některou naši webovou stránku, která obsahuje tento zásuvný modul, naváže Váš internetový prohlížeč přímé spojení se servery sociální sítě Instagram. Obsah zásuvného modulu přenese Instagram přímo do Vašeho prohlížeče a integruje se do webové stránky. Prostřednictvím této integrace obdrží Instagram informaci, že Váš prohlížeč načetl naši příslušnou webovou stránku, a to i v případě, že na Instagramu nemáte uživatelský profil nebo zrovna nejste na Instagramu přihlášeni. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) přenese Váš prohlížeč přímo do serveru společnosti Instagram v USA a tam se informace uloží. Jste-li na Instagramu přihlášeni, může Instagram návštěvu našeho webu bezprostředně přiřadit k Vašemu Instagram účtu. Pokud provádíte interakci prostřednictvím zásuvných modulů, např. kliknete na „Instagram“ tlačítko, přenese se tato informace rovněž přímo do serveru společnosti Instagram a tam se uloží. Tyto informace se kromě toho zveřejní na Vašem Instagram účtu a zobrazí se zde Vašim kontaktům. Účel a rozsah shromažďování údajů a dalšího zpracování a použití údajů společností Instagram a také svá práva, která s tím souvisejí, a možnosti nastavení k ochraně svého soukromí naleznete v prohlášení společnosti Instagram o ochraně osobních údajů: https://help.instagram.com/155833707900388/.

Twitter
Provozovatelem mikroblogovací služby Twitter je společnost Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Zásuvné moduly jsou označeny logem Twitteru, např. v podobě modrého „Twitter ptáčka“. Přehled o zásuvných modulech Twitteru a jejich podobě naleznete zde: https://about.twitter.com/en_gb/company/brand-resources.html. Když navštívíte některou naši webovou stránku, která obsahuje zásuvný modul Twitteru, naváže Váš internetový prohlížeč přímé spojení se servery sociální sítě Twitter. Obsah zásuvného modulu přenese Twitter přímo do Vašeho prohlížeče a integruje se do webové stránky. Prostřednictvím této integrace obdrží Twitter informaci, že Váš prohlížeč načetl naši příslušnou webovou stránku, a to i v případě, že na Twitteru nemáte uživatelský profil nebo zrovna nejste na Twitteru přihlášeni. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) přenese Váš prohlížeč přímo do serveru společnosti Twitter v USA a tam se informace uloží. Jste-li na Twitteru přihlášeni, může Twitter návštěvu našeho webu bezprostředně přiřadit k Vašemu Twitter účtu. Pokud provádíte interakci prostřednictvím zásuvných modulů, např. kliknete na „Twitter“ tlačítko, přenese se příslušná informace rovněž přímo do serveru společnosti Twitter a tam se uloží. Tyto informace se kromě toho zveřejní na Vašem Twitter účtu a zobrazí se zde Vašim kontaktům. Účel a rozsah shromažďování údajů a dalšího zpracování a použití údajů společností Twitter a také svá práva, která s tím souvisejí, a možnosti nastavení k ochraně svého soukromí naleznete v prohlášení společnosti Twitter o ochraně osobních údajů: https://twitter.com/en/privacy.

YouTube
Na našem webu poskytujeme videa, která byla zveřejněna na Youtube.com. Sociální síť YouTube je dceřinná společnost společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Účel a rozsah shromažďování a použití údajů společností Google a také svá práva a možnosti nastavení k ochraně jako zákazníka společnosti YouTube naleznete v prohlášení společnosti YouTube o ochraně osobních údajů: (https://policies.google.com/privacy?hl=cs).

Pinterest
Provozovatelem sociální sítě Pinterest je společnost Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Zásuvné moduly lze poznat např. podle tlačítek se znakem „Pin it“ na bílém nebo červeném pozadí. Přehled o zásuvných modulech Pinterestu a jejich podobě naleznete zde: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/. Když navštívíte některou naši webovou stránku, která obsahuje tento zásuvný modul, naváže Váš internetový prohlížeč přímé spojení se servery sociální sítě Pinterest. Obsah zásuvného modulu přenese Pinterest přímo do Vašeho prohlížeče a integruje se do webové stránky. Prostřednictvím této integrace obdrží Pinterest informaci, že Váš prohlížeč načetl naši příslušnou webovou stránku, a to i v případě, že na Pinterestu nemáte uživatelský profil nebo zrovna nejste na Pinterestu přihlášeni. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) přenese Váš prohlížeč přímo do serveru společnosti Pinterest v USA a tam se informace uloží. Jste-li na Pinterestu přihlášeni, může Pinterest návštěvu našeho webu bezprostředně přiřadit k Vašemu Pinterest profilu. Pokud provádíte interakci prostřednictvím zásuvných modulů, např. kliknete na „Pin it“ tlačítko, přenese se příslušná informace rovněž přímo do serveru společnosti Pinterest a tam se uloží. Tyto informace se kromě toho zveřejní na Pinterestu a zobrazí se zde Vašim kontaktům. Účel a rozsah shromažďování údajů a dalšího zpracování a použití údajů společností Pinterest a také svá práva, která s tím souvisejí, a možnosti nastavení k ochraně svého soukromí naleznete v prohlášení společnosti Pinterest o ochraně osobních údajů: https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy. Pokud si nepřejete, aby Pinterest přiřadil údaje shromážděné prostřednictvím našeho webu bezprostředně k Vašemu profilu na Pinterestu, musíte se před návštěvou naší webové stránky na Pinterestu odhlásit.

Prieskum SurveyMonkey
Používame prieskum Monkey Europe UC, 2 Shelbourne Budovy, Shelbourne Road, Dublin, Írsko vykonávať prieskumy zákazníkov po objednávke v našom e-shope.
Účasť na tomto prieskume je pre Vás úplne dobrovoľná. Ak sa zúčastníte, my alebo poskytovateľ služieb SurveyMonkey, ktorý pracuje v našom mene, spracujte vaše údaje na rôzne účely:
1.    V prvom rade spracúvame všetky informácie, ktoré nám poskytnete ako súčasť prieskumu. To zahŕňa najmä Vaše odpovede a všetky informácie, ktoré si poskytnete v súvislosti s prieskumom.
Účelom spracovania týchto údajov je lepšie pochopiť našich zákazníkov a ich obavy. To nám umožňuje ešte lepšie zosúladiť naše služby so záujmami našich zákazníkov a podľa toho ich navrhnúť. Zároveň to sledujeme s ich spracovaním. Právnym základom je čl. f GDPR.
2.    Údaje uvedené v bode 1. budú priradené k Vášmu zákazníckemu účtu na základe čísla objednávky a prepojené s tam uloženými údajmi.
Toto spracovanie slúži na zabezpečenie toho, aby sme mohli v budúcnosti predkladať ponuky, ktoré lepšie vyhovujú Vašim záujmom a potrebám v rámci odporúčaní pre produkty.
Prepojenie Vašich údajov s Vaším zákazníckym účtom sa vykonáva výlučne s Vaším súhlasom. Môžete sa slobodne rozhodnúť, či sa zúčastníte prieskumu alebo nie. Ak sa rozhodnete zúčastniť, súhlasíte s vyššie uvedeným spracovaním údajov. Právnym základom pre spracovanie údajov je preto článok 6 ods. gdpr. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu.
Vymazanie týchto údajov prebieha s vymazaním Vášho zákazníckeho účtu, alebo ak svoj súhlas odvoláte.
3.    Okrem toho, SurveyMonkey zhromažďuje (technické) informácie o zariadení a aplikácie, ktorú používate k účasti na prieskume. To zahŕňa nasledujúce údaje:
•    Vaša IP adresa,
•    Verziu Vášho operačného systému,
•    Typ zariadenia
•    Informácie o systéme a výkone
•    Informácie o type prehliadača.
Ak sa zúčastňujete prieskumu s mobilným zariadením, SurveyMonkey bude tiež zhromažďovať Vaše mobilné zariadenie ID (UUID) okrem vyššie uvedených informácií.
Toto spracovanie údajov sa uskutočňuje v našom záujme o hodnotenie záujmov zákazníkov a s cieľom zabezpečiť technickú možnosť hodnotenia prieskumu. Zároveň to sledujeme so spracovaním. Právnym základom je čl. f GDPR.
SurveyMonkey tiež používa takzvaný tretej-party sledovanie služieb pre zber dát o používaní a užívateľské štatistiky. Tieto súbory cookie a značky stránok (známe aj ako webové signály) používajú súbory cookie a značky stránok. Nemáme žiadny vplyv na rozsah tohto spracovania dát SurveyMonkey. Ďalšie informácie o súboroch cookie používaných spoločnosťou SurveyMonkey, ochrane osobných údajov a čase uchovávania nájdete na nasledujúcom odkaze https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy-policy/#pp-section-10.
Nastavenie alebo dotazovanie súborov cookie môžete zabrániť odstránením existujúcich súborov cookie a zakázaním ukladania súborov cookie v nastaveniach webového prehliadača.
SurveyMonkey Europe UC je dcérskou spoločnosťou SurveyMonkey Inc., so sídlom v Spojených štátoch. Nie je vylúčené, že vaše údaje zhromaždené SurveyMonkey budú tiež prevedené do Spojených štátov. SurveyMonkey Inc. je certifikovaný pre zmluvu o štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn7zAAC&status=Active.
Právo namietať: Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov v súlade s článkom 21 GDPR, pokiaľ existujú dôvody na to, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie alebo ak je námietka namierená proti priamemu marketingu. V druhom prípade máte všeobecné právo na námietku, ktoré vykonávame bez uvedenia konkrétnej situácie. Ak si prajete uplatniť svoje právo na námietku, môžete nás informovať e-mailom na datenschutz@shirtinator.com.

Žádost o zaslání informačních materiálů poštou
K zasílání informačních materiálů poštou shromažďujeme adresní údaje (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Povinné údaje jsou nezbytné, aby bylo možné provést adresování. Dobrovolné uvedení oslovení nám umožní, abychom Vás oslovili (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Podporu nám při tom zajišťují naši poskytovatelé technických služeb jakožto zpracovatelé údajů a Vaše údaje o adrese předáváme poskytovatelům logistických, přepravních a zasilatelských služeb. Vaše osobní údaje jsou u nás po odeslání smazány. Údaje z objednávek nebo registrací a jiné údaje shromážděné mimo internet zpracováváme v zákonem přípustném rozsahu pro zasílání reklamních materiálů poštou a provádění našich interních analýz zákazníků (č. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Naše analýzy se provádějí pravidelně v pseudonymizované podobě.

Kontakt/dotazy
Máte-li dotazy nebo přání, jsme Vám k dispozici. Zpracováváme Vaše osobní údaje pro zodpovězení Vašich dotazů ohledně produktů nebo služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b), f) GDPR). Sdělení údajů označených za povinné, jako jsou adresní a telekomunikační údaje, je při tom nezbytné, abychom mohli Váš požadavek zpracovat a zodpovědět. Dobrovolné uvedení dalších údajů nám usnadní zpracování Vašeho dotazu. Údaje z Vašeho dotazu po jeho zodpovězení uložíme zpravidla na dobu šesti měsíců pro případ dalších dodatečných dotazů. Pokud se nejedná o obchodní dopisy, ukládáme je na dobu šesti let (§ 257 odst. 4 německého obchodního zákoníku, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Pro zodpovězení dotazů zákazníků e-mailem používáme software novomind iAGENT společnosti novomind AG, Bramfelder Chaussee 45, 22177 Hamburk. Pro telefonické zodpovězení dotazů zákazníků používáme software společnosti IN-telegence GmbH, Oskar-Jäger-Str. 125, 50825 Kolín nad Rýnem. Případné nahrávání hovorů pro školicí účely a zlepšení kvality poskytovaných služeb probíhá pouze po předchozím výslovném souhlasu zákazníka.


Vaše nezbytné registrační údaje (povinné údaje, např. jméno a e-mailová adresa) a rovněž další údaje, které jste v rámci svého používání sdělili dobrovolně, zpracováváme pro vytvoření funkcí našeho e-shopu a k tomu, abyste tyto funkce mohli používat (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Vaše registrační údaje v našem e-shopu ukládáme tak dlouho, dokud nezrušíte svůj přístup, a to za předpokladu, že tomu nebrání žádné jiné lhůty pro uchovávání těchto údajů. Tyto údaje mohou pocházet např. z Vašich objednávek nebo registrací (viz bod Objednávky nebo registrace).

Objednávky nebo registrace
Při zadání objednávky nebo registraci nebo jiných dotazech souvisejících se smlouvou zpracováváme Vaše osobní údaje nejprve kvůli zpracování, resp. vyřízení objednávky nebo registrace nebo jiné záležitosti související se smlouvou a případně kvůli vystavení příslušné faktury (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Pokud jsou údaje označeny za povinné, jsou nezbytné pro zpracování, resp. vyřízení příslušné smlouvy, resp. pro vystavení faktury. S dokončením objednávky a potvrzením prohlášení o ochraně osobních údajů na naší webové stránce udělujete svůj souhlas s tím, že Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro výrobu, ověření adresy a její případnou opravu a také pro odeslání Vaší objednávky, sdělíme našim poskytovatelům služeb. Vaše osobní údaje, které jsou relevantní pro objednávku, registraci nebo jiné dotazy související se smlouvou, a k tomu náležející dokumenty (např. obchodní dopisy, faktury) ukládáme v souladu se zákonnými požadavky po uzavření smlouvy podle právních předpisů na dobu šesti let (§ 257 odst. 4 německého obchodního zákoníku, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), resp. deseti let (§ 147 odst. 3 německého daňového zákoníku, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Expresní doručení
Zadáním objednávky s expresním doručení a potvrzením prohlášení o ochraně osobních údajů na naší webové stránce souhlasíte s tím, že Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo sdělíme našim poskytovatelům poštovních služeb. Tito poskytovatelé využívají tyto údaje k tomu, aby Vám nabídli možnost sledování Vaší zásilky a umožnili Vám být neustále informováni o místě, kde se Vámi objednané zboží právě nachází, a o přesném čase doručení (§ 28 odst. 1 první věta bod 2 spolkového zákona o ochraně osobních údajů, resp. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Použití osobních údajů po zvolení platební metody
Zvolením platební metody při zadání objednávky souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje nezbytné pro zpracování platby a případné ověření totožnosti a bonity sdělíme poskytovali platebních služeb, kterého jste si vybrali. Může se jednat o následující údaje: Jméno a příjmení, adresa, datum narození, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo a případně také údaje potřebné pro vyřízení, které souvisejí s objednávkou, jako např. počet kusů, číslo výrobku, fakturovaná částka a sazba daně v procentech. Přenos Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (zpracování potřebné za účelem plnění smlouvy). 

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá účinek na operace zpracování údajů, které proběhly v minulosti.

Na následujících odkazech se můžete podrobně informovat o tom, jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny u poskytovatelů platebních služeb, ze kterých si u nás při volbě platební metody můžete vybrat:

E-mailová reklama
S Vaším výslovným souhlasem, který můžete kdykoli odvolat, Vás informujeme e-mailem o našich produktech a akcích, jako např. hrách o ceny a akcích našeho e-shopu a/nebo o našich různých produktových newsletterech (§ 7 odst. 2 bod 3 zákona proti nekalé soutěži). Vaše povinné údaje při udělení Vašeho souhlasu zpracováváme, abychom Vám mohli zasílat newsletter(y), který/é jste si vybrali, a abychom Vás mohli osobně oslovovat (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Abyste mohli dostávat určité newslettery, musíte se nejprve zaregistrovat (viz vysvětlení pod bodem Registrace). Při získání Vašeho informovaného souhlasu používáme online tzv. proces „double opt-in“ (dvojité potvrzení souhlasu), aby se zabránilo tomu, že by naše e-mailové zprávy byly zasílány osobám, které o ně nezažádaly, resp. si je nepřejí dostávat. Při tom se v souladu s požadavky dozorových úřadů pro ochranu osobních údajů zaznamená také Vaše IP adresa a uloží se pro účely dokumentace. (čl. 7 odst. 1, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Pokud jste nám při své registraci nebo zadání objednávky sdělili svoji e-mailovou adresu, budeme Vás rovněž e-mailem informovat o našich produktech, které jsou podobné těm, co jste si zakoupili. Proti tomu můžete samozřejmě kdykoli vznést námitku se základním tarifem (§ 7 odst. 3 zákona proti nekalé soutěži). Vaše osobní údaje shromážděné pro reklamní účely ukládáme po dobu trvání reklamního účelu, resp. dokud neobdržíme odvolání Vašeho souhlasu nebo Vaši námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro reklamní účely (viz odst. 3).

Technickou realizaci rozesílání newsletterů při tom provádí naše partnerská společnost Emarsys eMarketing Systems AG, Märzstrasse 1, A-1150 Vídeň, které k tomuto účelu sdělíme výše uvedené údaje. Z odběru newsletterů se lze kdykoli odhlásit a je možné tak učinit zasláním zprávy na e-mailovou adresu service@shirtinator.cz nebo kliknutím na k tomu určený odkaz, který je uvedený v newsletteru.

Odporúčania pre produkty e-mailom
Našim zákazníkom zasielame informácie a ponuky e-mailom. Tieto odporúčania Vám poskytneme, ak ste naším zákazníkom, bez ohľadu na to, či ste sa prihlásili k odberu noviniek. Na výber jednotlivých odporúčaní produktu používame informácie o vašich predchádzajúcich objednávkach a v prípade, že ste sa na nich zúčastnili, informácie z Vašej účasti na zákazníckych prieskumoch, ako aj Vašu e-mailovú adresu.
S našimi odporúčaniami pre produkty Vám môžeme ponúknuť ponuky, ktoré lepšie vyhovujú Vašim záujmom a potrebám. To je tiež účelom našich odporúčaní pre produkty. Právnym základom pre spracovanie vašich údajov v súvislosti s odporúčaniami produktu je čl. f. GDPR.
Ak od nás už nechcete dostávať individuálne odporúčania pre produkty, môžete kedykoľvek neoficiálne namietať bez toho, aby ste vynaložili náklady ako náklady na prenos podľa základných sadzieb, napríklad e-mailom. Samozrejme, môžete tiež použiť odhlásenie odkazu, ktoré je obsiahnuté v každom e-maily.

Změny účelu
Pokud bychom v průběhu času změnili účely zpracování, budeme Vás o tom předem informovat prostřednictvím aktualizace těchto informací o ochraně osobních údajů.

Prodloužené doby uchovávání
Uvedené doby uchovávání se mohou odpovídajícím způsobem prodloužit, pokud v ojedinělém případě, obzvláště při zpracování údajů pro různé účely, platí delší zákonná nebo smluvní doba uchovávání.

3. Právo kdykoli vznést námitku a odvolat udělený souhlas

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem. Pokud si přejete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro reklamní účely nebo přejete-li si odvolat udělený souhlas, stačí kdykoli zaslat krátkou zprávu našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů uvedenému v bodě 1, e-mailem na datenschutz@shirtinator.com nebo poštou na adresu Shirtinator AG, Abteilung Datenschutz, Frei-Otto-Str. 18, D-80797 Mnichov. Vaše osobní údaje pak nebudou nadále zpracovávány pro reklamní účely, na které se vztahuje vznesená námitka nebo odvolání uděleného souhlasu. Oprávněnost zpracování prováděného do okamžiku vznesení námitky, resp. odvolání uděleného souhlasu, tím není dotčena. Poté, co vznesete námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro reklamní účely, resp. odvoláte udělený souhlas, jsme z hlediska ochrany údajů v souladu s požadavky německých úřadů pro ochranu údajů povinni přidat na náš interní seznam zákazu reklamy k tomu nezbytné údaje (jméno, adresa, e-mailová adresa) a trvale je – pouze k tomuto účelu – uchovávat (vyloučit) a používat je k porovnání s našimi budoucími reklamními soubory. (čl. 21 odst. 3, čl. 17 odst. 3 písm. b), čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Je tak zajištěno trvalé respektování Vámi vznesené námitky proti zasílání reklamních materiálů, resp. odvolání Vašeho souhlasu.

4. Odmítnutí/smazání souborů cookie

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás při instalaci souborů cookie upozornil nebo instalaci souborů cookie obecně odmítal nebo omezoval. Pokud pomocí svého prohlížeče deaktivujete nebo omezíte soubory cookie, nebudete nadále moci používat různé funkce na naší webové stránce. Pokud jste neprovedli nebo neprovedete žádná odlišná nastavení, vymažou se dočasné soubory cookie, které umožňují a zajišťují nezbytné technické funkce, samy po skončení své životnosti. Jak trvale, tak i dočasně uložené soubory cookie můžete pomocí svého prohlížeče kdykoli vymazat, a to i automaticky. Na následujících odkazech se můžete informovat o této možnosti pro nejčastěji používané prohlížeče:

5. Přihlášení k odběru newsletterů, pokud nejste naším zákazníkem

Společnost Shirtinator AG zpracovává Vaše osobní údaje z přihlášení k odběru newsletterů pro zasílání newsletterů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a pro personalizovanou komunikaci s Vámi v newsletteru (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Údaje z procesu „double opt-in“ zpracováváme k doložení udělení Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, čl. 13 odst. 1 písm. d) GDPR). Podporu nám při tom zajišťují naši poskytovatelé e-mailových služeb a také další poskytovatelé IT služeb jakožto zpracovatelé údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme k tomuto účelu až do odvolání Vašeho souhlasu vztahujícího se na toto zpracování. Zasílání newsletterů není možné bez uvedení e-mailové adresy a procesu „double opt-in“. Další údaje k tomu nejsou nezbytně nutné, umožňují nám však osobní oslovení v newsletteru. Všechna práva, která máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zjistíte v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Kvůli potvrzení Vašeho souhlasu obdržíte ještě potvrzovací e-mail (tzv. proces „double opt-in“). Pokud na tento e-mail neodpovíte, budou Vaše osobní údaje po 48 hodinách vymazány. Takto se postupuje pouze v případě, že jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru, avšak nejste zatím zákazníkem společnosti Shirtinator AG.

Technickou realizaci rozesílání newsletterů při tom provádí naše partnerská společnost Emarsys eMarketing Systems AG, Märzstrasse 1, A-1150 Vídeň, které k tomuto účelu sdělíme výše uvedené údaje. Z odběru newsletterů se lze kdykoli odhlásit a je možné tak učinit zasláním zprávy na e-mailovou adresu service@shirtinator.cz nebo kliknutím na k tomu určený odkaz, který je uvedený v newsletteru.

6. Jak bezpečné jsou Vaše osobní údaje?

Přijímáme technická a organizační bezpečností opatření pro ochranu Vašich osobních údajů proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob k těmto údajům a pro zajištění ochrany Vašich práv a dodržování použitelných právních ustanovení Evropské unie a Spolkové republiky Německo týkajících se ochrany osobních údajů. Přijatá opatření mají trvale zajistit důvěrnost a integritu Vašich osobních údajů a také dostupnost a odolnost systémů a služeb souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů. Kromě toho mají rychle obnovit dostupnost těchto údajů a přístup k nim v případě fyzické nebo technické nehody. K našim bezpečnostním opatřením patří také šifrování Vašich osobních údajů. Všechny informace, které uvedete online, se technicky zašifrují a teprve pak se přenesou. Díky tomu nemohou být tyto informace v žádném okamžiku prohlíženy neoprávněnými třetími osobami. Naše zpracování osobních údajů a naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována v souladu s technologickým vývojem. Zaměstnanci společnosti Shirtinator AG jsou písemně zavázáni k zachovávání důvěrnosti a dodržování právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů nařízení GDPR.

7. Co jsou povinné údaje a povinná pole?

Pokud jsou při shromažďování údajů určitá datová pole označena jako povinná a/nebo jsou označena hvězdičkou ( * ), je jejich uvedení nařízeno buď zákonem, nebo smlouvou, nebo tyto údaje potřebujeme pro uzavření smlouvy, poskytnutí požadované služby nebo uvedený účel. Uvedení těchto údajů je samozřejmě i v případě povinných polí na Vašem uvážení. Jejich neuvedení může mít za následek pouze to, že danou smlouvu nebudeme plnit, resp. neposkytneme požadovanou službu nebo nebudeme moci splnit uvedený účel.

8. Jak můžete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů?

Máte-li dotazy týkající se toho, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, samozřejmě Vám rádi kdykoli poskytneme informace o údajích, které se Vás týkají. Kromě toho máte za předpokladu splnění podmínek stanovených zákonem právo na opravu, vymazání, omezení zpracování, vznesení námitky a právo na přenositelnost údajů. V těchto případech se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz kontaktní údaje v bodě 1) na výše uvedených adresách určených pro komunikaci. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Změny

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů musí být čas od času přizpůsobeno skutečnému stavu a právní situaci. Před použitím našeho e-shopu vždy nahlédněte do tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste byli v případě možných změn nebo aktualizací seznámeni s jeho aktuálním zněním.

Stav: Červenec 2023